9292 AI Lab

Pitch 9292 AI Lab

Beschikbare data & API's Voorwaarden 9292 AI Lab | Budget 9292 AI Lab | Pitch jouw AI idee

Pitch

Je kunt voor het 9292 AI Lab jouw AI idee pitchen waarmee je OV-reizigers verder kunt helpen. Ter inspiratie wat suggesties waar je aan zou kunnen denken:

 1. Voorspellende Analyse: AI kan worden gebruikt om patronen in OV-data te analyseren. Denk aan drukte, verstoringen, vertragingen of de kwaliteit van reisadviezen.

 2. Personalisatie: De gebruiker voorzien van gepersonaliseerde reiservaringen op basis van voorkeuren, gedrag, historie.

 3. Chatbots en Virtuele Assistenten: AI kan worden gebruikt om een interactieve interface te creëren voor reizigers. Gebruikers kunnen vragen stellen over reistijden, (alternatieve) routes en verstoringen op hun traject.

 4. Spraak/beeldherkenning en Verwerking: AI kan worden gebruikt om de ervaring in de 9292 app of website te verbeteren. Voor reizigers met beperkte mobiliteit of mensen die anderszins moeite hebben met het typen of navigeren op een scherm, kunnen deze functionaliteiten een uitkomst bieden.
Andere ideeën zijn uiteraard ook van harte welkom!

Pitchformulier

We hebben een speciaal pitchformulier waarmee je jouw AI idee kunt insturen. Lees voor het invullen van het pitchformulier de pagina met informatie over de beschikbare data & API's en de voorwaarden die 9292 stelt voor deelname aan het 9292 AI Lab.  


Planning 9292 AI Lab

Vragen die worden gesteld op het pitchformulier:

 • Wie ben je, hoe kunnen we je bereiken en waar volg je onderwijs?
 • Wat is je idee voor 9292 AI Lab?
 • Wat lever je precies op als prototype?
 • Wat heb je hiervoor nodig?
 • Hoe zorg je ervoor dat de 9292 data veilig blijft?
 • Hoe past dit idee bij de huidige ethiek en hoe zorg je ervoor dat er ook in de toekomst rekeing gehouden kan worden met de dan geldende waarden en normen?
 • Wat kan 9292 met dit idee?
 • Wat ervaren OV-reizigers die 9292 gebruiken van dit idee als je idee wint?
 • Heb je in oktober & november tijd om het prototype echt te gaan bouwen als je idee door de jury uitgekozen wordt?
 • Hoe krijgt 9292 toegang tot je prototype na 15 december 2023?
 • Sta je ervoor open als je idee uiteindelijk het winnende prototype wordt, om dit met 9292 verder uit te werken tot een product of dienst?
 
De termijn van inzenden is verstreken. Alle teams/deelnemers die hun idee hebben ingestuurd: veel dank! De teams/deelnemers die geselecteerd zijn door de jury hebben per e-mail bericht ontvangen.