Over 9292

CEF financiering voor ontwikkeling NeTEx

Achter het geven van reisadviezen gaat een wereld van techniek schuil en hangt het af van het goed kunnen samenvoegen van de dienstregelinginformatie van alle OV-partijen. Om tot een zo efficiënt mogelijke gegevensuitwisseling te komen zijn er afspraken gemaakt in een communicatiestandaard. 

NeTEx is een communicatiestandaard waarin wordt beschreven hoe OV-partijen in Nederland op een uniforme wijze dienstregeling (planning) gegevens uitwisselen. Op basis van deze informatie kunnen wij reisadviezen geven. Het Nederlandse NeTEx profiel is gebaseerd op de Europese NeTEx standaard en vervangt BISON Koppelvlak 1 (dienstregeling). Op termijn gaan bus-, tram-, en metrovervoerders over naar de nieuwe standaard.

Het Nederlandse NeTEx profiel is ontwikkeld binnen het nationale platform BISON (Beheer Informatie Standaarden OV Nederland), een samenwerkingsverband van vervoerders, integratoren, OV-autoriteiten, reizigers en marktpartijen. Voor deze ontwikkeling heeft 9292 een subsidie ontvangen vanuit de EU.


The contents of this publication are te sole responsibility of 9292|REISinformatiegroep B.V. and do not necessarily reflect the opinion of the European Union.