Over 9292

Algemene Leveringsvoorwaarden

Nederland ICT voorwaarden

Op al onze leveringen, diensten en overeenkomsten zijn de Nederland ICT voorwaarden van toepassing. 

Kopie voorwaarden

De Nederland ICT voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840. Een kopie van deze voorwaarden zal u op eerste schriftelijk verzoek worden toegezonden.