Over 9292

Hoger beroep WOB-verzoek gegrond verklaard

Vandaag werd bekend dat de Raad van State het hoger beroep dat REISinformatiegroep heeft aangespannen tegen de uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland van 27 oktober 2014 gegrond heeft verklaard. De Raad van State is het hoogste rechtscollege in dergelijke bestuursrechtelijke procedures.

REISinformatiegroep heeft middels een WOB-verzoek verzocht om openbaarheid van een aantal documenten in het kader van een toetsing van de Nationale Data Openbaar Vervoer (“NDOV”). Het doel van de NDOV toetsing was te onderzoeken of ‘de markt’ de functie van een NDOV loket (doorgeefluik van brongegevens reisinformatie openbaar vervoer) zelf zou kunnen vervullen. Een aantal documenten was in het kader van de NDOV toetsing tot nu toe door het  Ministerie van Infrastructuur en Milieu (deels) geanonimiseerd of in het geheel niet openbaar gemaakt. In eerste instantie heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu het bezwaar van de REISinformatiegroep ongegrond verklaard. Door de uitspraak van vandaag wordt het Ministerie opgedragen om opnieuw een besluit te nemen, met inachtneming van deze uitspraak.

Stefan Hulman, Algemeen Directeur van REISinformatiegroep toont zich tevreden met deze uitspraak. “Met deze uitspraak voelen wij ons volledig in ons gelijk gesteld. De uitspraak zal in onze opinie ook zeker bijdragen aan een goede governance in het openbaar vervoer en binnen het domein open data in het bijzonder.”

Hulman stelt zich coöperatief op om aan de totstandkoming van die goede governance in het openbaar vervoer bij te dragen. Hulman: “Uiteraard ben ik van harte bereid om hierover verder te praten met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en andere betrokken partijen teneinde hier afspraken over te maken.”

De volledige uitspraak is hier te lezen.