Algemene voorwaarden ticketing

De 9292 app en MeerPlus app (hierna: “app”) en 9292 website (hierna: “website”) zijn mobiele applicaties van REISinformatiegroep B.V. (hierna: “9292”), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 808840526. Wij adviseren u deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig te lezen alvorens uw registratie te voltooien in de app.

Acceptatie van deze Voorwaarden geschiedt tijdens het registratieproces in de app of website, door het vakje “Akkoord” aan te vinken voorafgaand aan het voltooien van uw registratie. Zonder akkoord kunt u niet volledig gebruikmaken van de Diensten van 9292. U kunt dan reizen plannen, maar geen kaartjes kopen.

Algemeen

De app en website zijn applicaties waarmee u een reis met het openbaar vervoer en toegangskaartjes kunt plannen, boeken en betalen. Na registratie in de app of website kunt u via de app en website openbaar vervoer en toegangskaartjes boeken en betalen. Betalingen worden gedaan met behulp van de door u gekozen betaalmethode. Zodra u uw ticket hebt gekocht, kunt u gedurende de overeengekomen tijd reizen met de desbetreffende openbaar vervoerder of toegang krijgen tot het evenement of park. Het ticket op uw mobiele apparaat kan bij de poort of aan een inspecteur, buschauffeur of conducteur getoond worden om aan te tonen dat u gerechtigd bent om te reizen of toegang krijgen tot het evenement of park.

Gebruik applicatie

Als u reist met een mobiel ticket in de app of website, bent u zelf verantwoordelijk voor het kunnen tonen van een geldig vervoerbewijs. U dient daarom zelf zorg te dragen voor een voldoende opgeladen, goed werkende smartphone.

Een ticket in de app voor het openbaar vervoer, is geldig in combinatie met een geldig identiteitsbewijs. Bij een controle door een vervoerder kan gevraagd worden naar een geldig identiteitsbewijs met foto. U bent zelf verantwoordelijk voor een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs).

Betalingen

Alle betalingen worden via de app en website beheerd, met uw betaalmethode en in de door u gewenste valuta. U begrijpt dat derden u kosten in rekening kunnen brengen voor de door hen geleverde diensten.

Alle kosten zijn onmiddellijk verschuldigd en voor de openbaar vervoer tickets faciliteert de organisatie Tranzer B.V. (hierna: “Tranzer”) namens 9292 de betalingen. Per e-mail zal u een betaal- en ontvangstbewijs ontvangen.

9292 zal u helpen bij het oplossen van eventuele problemen die voortkomen uit de aankoop van onze diensten. 9292 is verantwoordelijk voor de geschillen die door kopers worden geïnitieerd, zoals terugboekingen, klachten van welke aard dan ook, annuleringen en restituties.

Kaartjes

Voor het reizen met een mobiel ticket gelden de voorwaarden van de deelnemende aanbieders. Als u een kaartje bij 9292 koopt, gaat u akkoord met de voorwaarden van desbetreffende aanbieders. Met iedere vervoerder met wie u reist, komt een aparte vervoerovereenkomst tot stand. Dit geldt ook als u voor uw reis één vervoerbewijs heeft dat ook betrekking heeft op een reis bij (een) andere vervoerder(s). Het vervoerbewijs is in dat geval geen zogenoemd doorgaand ticket, maar bestaat uit twee of meer afzonderlijke vervoerovereenkomsten.

De voorwaarden kunt u raadplegen via onderstaande links:

Openbaar vervoer:

Toegangskaartjes:

Retourbetalingen

Bij een technische fout in de app of website kunt u een verzoek tot teruggave van de tickets indienen bij 9292 via ticketing@9292.nl. Bij een vertraging van de vervoerder gelden de voorwaarden van desbetreffende vervoerder. Bij een bestelfout heeft u geen recht op teruggave van uw tickets.

Vertraging

Indien u tijdens een reis vertraging oploopt welke vertraging mogelijk recht geeft op een teruggave, dan kunt u uw geld terug vragen bij desbetreffende vervoerder van de reis. 9292 levert bij aankoop een bevestiging van uw aankoop met daarop de benodigde informatie voor het aanvragen van geld terug bij vertraging.

Intellectueel Eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en/of auteursrechten, ten aanzien van de Website en mobiele applicaties en de hierop geplaatste content, zoals teksten, artikelen, afbeeldingen, foto’s, namen, logo’s en iconen, komen exclusief toe aan 9292 en/of haar licentiegevers. Indien u verdergaand gebruik wenst te maken van deze intellectuele eigendomsrechten, dan kunt u voor een licentie contact opnemen met 9292. 9292 en/of haar licentiegevers behouden zich uitdrukkelijk alle rechten voor.

Uw gegevens

9292 neemt uw privacy zeer serieus en behandelt uw persoonlijke gegevens daarom uiterst zorgvuldig. In de privacyverklaring leest u hoe wij uw gegevens verwerken en waarvoor wij deze gebruiken.

Wijzigingen

9292 behoudt zich het recht voor om, waar nodig, de Algemene Voorwaarden te wijzigen om de conformiteit met de geldende en toepasselijke wetgeving te waarborgen. U wordt hiervan op de hoogte gesteld via de Website. Indien u het niet eens bent met de wijzigingen, zou u geen gebruik meer moeten maken van de Website en/of mobiele applicaties.

Kennisgevingen en klachten

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, worden alle berichten naar 9292 per e-mail verzonden via ticketing@9292.nl. Eventuele meldingen aan u worden via het e-mailadres dat u aan 9292 verstrekt tijdens het registratieproces. Heeft u een klacht over 9292, dan kunt u altijd contact op te nemen met onze service desk ticketing@9292.nl. Wij reageren uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht.

Toepasselijke wet

Deze Algemene Voorwaarden zijn onderhevig aan de Nederlandse wetgeving; de bevoegde rechtbank is “rechtbank Midden Nederland”.

Utrecht, november 2023